Менувајќи ги животите на поединци
го менуваме светот.

Преку својата активна мрежа на канцеларии АДРА дејствува во повеќе од 130 земји, каде развива програми за долгорочен развој и помош во итни ситуации.

Прочитајте повеќе за АДРА