Кога им требаме
ние
сме
веќе
таму

Преку својата активна мрежа на канцеларии АДРА дејствува во повеќе од 130 земји,
каде развива програми за долгорочен развој и помош во итни ситуации.

Прочитај повеќе за АДРА

АДРА го менува светот преку палета од програми и
иницијативи во девет клучни области на влијание.

Дознај повеќе за нашето влијание

Се залагаме за интеграција на маргинализираната популација во општеството, како и за унапредување на постоечката инфраструктура.

Се вклучуваме со итна помош, како и со долгорочна поддршка за опоравување и развој во областите кои се најмногу погодени.

Промовираме економски можности и напредок преку обуки за стекнување на стручни вештини, пристап до пазарот, сигурни кредитни линии, и едукација за управување со приходите.

Обезбедуваме заштита за ранливите деца преку исхрана, сигурна околина и програми за поддршка на образованието.

Ги оспособуваме жените, девојките и членовите на нивните семејства преку едукација, обуки и овозможување на начини да ги издржуваат нивните семејства.

Ги менуваме однесувањата поврзани со здравјето, го подобруваме квалитетот на здравствените ресурси и овозможуваме пристап до здравствени услуги.

Обезбедуваме пристап до вода за пиење, хигиенски санитарни објекти и ги едуцираме семејствата и заедниците за хигиенските практики кои се од витално значење за добро здравје.

Работиме со заедниците за да го амалиме ризикот од глад преку одржливи методи за обезбедување на храна, спречувајќи погрешна исхрана и дистрибуирање на храна во време на криза.

Овозможуваме долгорочна безбедност повзана со храната и приходите преку одржливи земјоделски практики, управување со добиток и подобрувања во фундаменталната инфраструктура.

Повик за донации...

Драги пријатели и поддржувачи, само заедно можеме да ги смениме нештата на подобро! Сек...

АДРА со акција за со...

Во рамките на проектот за рециклирање на облека и други производи од текстил, АДРА Македонија орг...

„Ако не можете да на...

Деновиве Скопје се соочува со голем предизвик… Онаков, каков што немало многу години наназ...