АДРА МаниБЛОГ
Сподели со останатите:
Twitter Twitter LinkedIn


Следи не:
следи не на YouTube следи не на Facebook следи не на Instagram

Споделуваме со Вас ин­те­рес­ни те­ми кои ќе ве мо­ти­ви­раат да до­не­се­те здра­ви од­лу­ки во Ва­шиот жи­вот. Би­де­те во тек и доз­најт­е по­ве­ќе ка­ко раз­ми­слу­ва на­ши­от тим.

Децении наназад, АДРА одржува стабилно партнерство со канцелариите на Обединетите нации. Преку поддршка на различни иницијативи на ОН и спроведување на програми на терен, АДРА и ОН работат заедно со цел да се задоволат потребите на оние кои живеат во најсиромашните делови во светот. Како активни членови во Економско-социјалниот совет на Обединетите нации (ECOSOC), учествуваме во дискусиите за пронаоѓање иновативни решенија и одржлив развој.
Низ годините минати во работа, АДРА создаде партнерства со Светската програма за храна, УНХЦР, СЗО, УНИЦЕФ и други организации на ОН. Заедно со нив, само во текот на 2013 година, помогнавме на 1.964.085 луѓе од целиот свет.
Како организација, АДРА создава партнерства со јавни организации кои имаат важна улога во исполнувањето на нашата мисија. Со здружување со владини агенции за помош и хуманитарни организации ширум светот, АДРА ги проширува можностите за нови достигнувања и го продлабочува својот капацитет.
Партнерствата кои ги создава оваа хуманитарна организациа се во насока на обезбедување помош при итни случаи и развој на проекти кои опфаќаат различни земји и сектори. Оваа интернационална организација добива поддршка од Канцеларијата на САД за поддршка на странски држави при катастрофи (OFDA) и Агенцијата на САД за меѓународен развој – Храна за мир (USAID FFP). Со континуирана поддршка од партнерите, АДРА успешно обезбедува помош и поддршка за сите оние кои живеат во сиромаштија и се изложени на страдања. Со одговорно дејствување, нашите посветени тимови на волонтери успешно создаваат реални промени во многу општества.
Министерство за труд и социјална политика, Центар за управување со кризи, Министерство за образование, Министерство за Здравство, Црвен Крст на РМ и на Град Скопје, Локалните самоуправи на Штип, Ресен, Струмица, Македонски Брод, Виница, Центрите за социјлани работи на Другово, Ново село, Гевгелија, Скопје, Јавна Установа за лица со интелектуална попреченост во Битола, Мајчин Дом Битола, ПОУ Иднина Скопје, ПОУ Сандо Масев Струмица, Посебно Средно Училиште за образование и рехабилитација ИСКРА Штип, ЦЛИП-Порака Прилеп, ОУ Климент Охридски Македонски Брод, Детска Клиника Скопје, Болница за белодробни заболувања на деца Козле- Скопје, ОУ Кочо Рацин од село Блатец- Виница.

Меѓународни
UNHCR, IOM, ADRA International, UNICEF, ADRA Германија, ADRA Norway, ROMANIAHJELPEN, SOS Village, ADRA Holland, Mercy Corps, CRS, MDM.

Останете во тек со нас. Во подготовка се на артикли на оваа тема

Останете во тек со нас. Во подготовка се на артикли на оваа тема

Останете во тек со нас. Во подготовка се на артикли на оваа тема


Адреса:
ул. Влае бр. 42, Скопје 1000, Р. Македонија

Тел./Факс:
+389 (0)2 2048 038

емаил:
adra.mkd@gmail.com

Ванчо Трајковски
Директор

14 години активност во хуманитарен менаџмент, во соработка со релевантни институции и локални невладини организации, УНХЦР, ИОМ, ОБСЕ, УНДП, УНИЦЕФ, АјЈДЕ МАКЕДОНИЈА и др...

e-mail контакт
Сарита Ескуиердо-Пинедо
Асистент/благајник

Професионален логопед, особено искуство во работа со аутистични деца.

e-mail контакт
Дејан Антиќ
Проект менаџер

HR-специјалист. Повеќегодишно искуство во оперативно менаџирање и управување со проекти. Под негов директен надзор и логистика, помогнати и развиени се над 100 бизниси во Македонија и регионот.

e-mail контакт
Зоран Велковски
Проект координатор

Сертифициран тренер за развој на кариера, лидерство и образование. Експерт за управување со кампањи, застапување и лобирање, управување со финансиите за меѓународни проекти и финансиските извештаи на УНХЦР, УНДП, УСАИД, БПРМ, ОФДА, СИДА, ЕУ.

e-mail контакт
Др. Тихомир Златановски
Стручен советник

Познат врвен гинеколог. Долгогодишна активна поддршка при советување за здравствена превентива и лечење.

e-mail контакт
Зорана Костовска
Маркетинг

Богато искуство во маркетинг менаџирањето. Долгогодишен менаџер на популарната Македонска пејачка Есма Реџепова.

e-mail контакт
Денис Тенев
Визуелна комуникација

Визуелен уметник (сликар, графички и веб дизајнер, фотограф...) Има оставерно повеќе самостојни и групни изложби во земјава и странство.

e-mail контакт


Често поставувани прашања

Како можам да волонтирам за АДРА?
На меѓународно ниво, се потпираме на вештините и услугите на локалните волонтери за имплементација на нашите програми. Волонтерите играат клучна улога во помагањето да допреме до заедниците на кои им е потребна помош. Отворените позиции за волонтирање се различни во секоја канцеларија на АДРА. Доколку сакате да волонтирате за АДРА Македонија контактирајте нѐ на: adra.mkd@gmail.com

Како се финансира АДРА?
Во 2013 година трошоците на програмите на АДРА достигнаа 137 милиони долари. Овие средства беа собрани преку придонес од хумани индивидуи како вас, корпорации, фондации и други ентитети. Исто така добиваме финансиски средства и продукти од владини и меѓувладини организации како што се УСАИД и Обединетите нации.

Со што се занимава АДРА?
Преку нејзината меѓународна мрежа, АДРА обезбедува помош и поддршка за развој на поединци во повеќе од 130 земји – без разлика на нивната етничка припадност, политичка определба или религија. Преку остварување партнерства со заедници, организации и власти, АДРА овозможува подобрување на квалитетот на животот на милиони луѓе преку 9 области на влијание.
Прочитај повеќе за нашето влијание.


Што се крие зад името АДРА?
Адвентистичката агенција за помош и развој (Adventist Development and Relief Agency – ADRA) е глобална хуманитарна организација на Црквата на адвентистите на седмиот ден. Основана во 1956 година како Добротворна служба на адвентистите на седмиот ден, и преименувана во АДРА во 1984 година, агенцијата има долга и успешна историја на обезбедување хуманитарна помош и на имплементирање развојни иницијативи.
Прочитај повеќе за нашата историја
powered by TenevArt.at